Congress Alliance, bredt sammensatt frontorganisasjon dannet i 1955 i Sør-Afrika for å fremtvinge en endring i apartheid-politikken. Alliansen ble dannet av African National Congress, South African Indian Congress, the Coloured People's Congress, the Congress of Democrats og South African Congress of Trade Unions. Den stod i 1955 bak organiseringen av «the Congress of the People» ved Kliptown, hvor 3000 delegater fra hele landet var samlet, og hvor frihetsbrevet (the Freedom Charter) ble vedtatt, det dokument som fortsatt er det politiske grunnlaget for ANC. Alliansen ble forbudt etter Sharpeville-massakren i 1960.