Norsk kunnskapsbedrift som leverer nettbaserte systemer for innsamling, analyse og oppfølging innenfor offentlige og private virksomheter. Selskapet leverer løsninger for brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer. Selskapets nøkkel til suksess har vært fokuset på teknologi i kombinasjon med faglig tung innholdskompetanse. Selskapet ble startet i 2001, og har sitt hovedkontor i Drammen. LÆRINGSlaben og Sollan er heleide datterselskaper av Conexus AS.