Mest kjent er Esaias Compenius (1560–1617), som bl.a. bygde det berømte orgel på Frederiksborg slott, Hillerød, Danmark (1617), det eneste bevarte instrument av Compenius.