Committee of the Whole House, i britisk statsrett en særegen forhandlingsmåte i Overhuset og Underhuset. Samtlige medlemmer av vedkommende hus kan da ta del, og det er en noe smidigere forretningsorden enn ellers, bl.a. med hensyn til talerett. Fremgangsmåten nyttes særlig i forbindelse med behandlingen av større sakskompleks. For å være beslutningsdyktig kreves et relativt lavt antall medlemmer. Ordningen brukes også i USA.