Comedia, betegnelse for det spanske nasjonaldrama slik det ble skapt av Lope de Vega. La Comedia har tre akter og er skrevet på vers. Den spanske Comedia har mye til felles med elisabetansk drama i England: nasjonale og romantiske trekk i emnevalg, en livlig handling, ofte med store forflytninger i sted – og med et betydelig tidsspenn, blanding av tragiske og komiske elementer. «El gracioso», narren, var uunnværlig i La comedia. På den annen side la den spanske Comedia større vekt på intrigen og den dramatiske rettferdighet og mindre vekt på karaktertegningen, enn det engelske drama. Se også commedia.