Comacchio, by i Italia, Emilia-Romagna, sør for Po-deltaet, 4 km fra havet; 20 320 innb. (2001). Byen ligger på mark tørrlagt ved drenering av et sumpområde. Betydelig fiske, særlig etter ål. Bybildet er eiendommelig, med fiskerhus, kanaler og broer.