Colonial Office, det britiske kolonidepartement. Opprettet 1801 som avdeling i handelsdepartementet, senere krigsdepartementet; ble selvstendig institusjon 1854. I mellomkrigstiden ble en del oppgaver overlatt et nytt departement, Dominions Office. Etter 1945 ble imperiet gradvis oppløst, og Colonial Office ble 1966 slått sammen med Commonwealth Relations Office, fra 1968 integrert i utenriksdepartementet, som byttet navn til Foreign and Commonwealth Office.