Collegium curiosorum, lærd selskap stiftet i Uppsala 1710 som et forum for diskusjon av mekanikk, fysikk og matematikk. Forhandlingene ble delvis trykt i E. Swedenborgs tidsskrift Daedalus hyperboreus. Selskapets arbeidsoppgaver ble fra 1728 tatt hånd om av Kungliga Vetenskapssocieteten.