Colin Grant Clark, australsk-britisk sosialøkonom, professor 1953–69, direktør for Institute for Research in Agricultural Economics, Oxford. I verket The Conditions of Economic Progress (1940, reviderte utgaver i 1951 og 1957) innførte han inndelingen av økonomisk virksomhet i primær produksjon (ekstraktiv virksomhet), sekundær produksjon (den industrielle produksjon) og tertiær produksjon (omsetning og tjenesteytelser).