Cold, norsk slekt. Den eldste kjente stamfar er Anders Nielsen, som var borgermester i Oslo ca. 1550. Hans sønnesønns sønnesønn, presten og forfatteren Johan Isaachsøn Cold (1683–1762), var far til juristen Isaac Andreas Cold (1716–61). Fra denne finnes etterslekt gjennom en agnatisk gren i Danmark, som bl.a. utenriksminister Christian Cold (1863–1934) og operasangeren Ulrik Cold (1939–2010) tilhører. Isaac Colds datter Anna Elisabeth (1749–1803) var gift med statsminister Peder Anker (1749–1824).