Colban, norsk slekt, opprinnelig fra Storbritannia. Slekten innvandret til Norge med James Colban, som var høker i Trondheim i første halvdel av 1700-tallet. Til slekten hører bl.a. presten og forfatteren Erik Andreas Colban (1760–1828), hans sønn Nathanael Angell Colban (1793–1850), som var gift med forfatteren Adolphine Marie Colban f. Schmidt (1814–84), og deres sønnesønn ambassadør Erik Andreas Colban (1876–1956), som var far til ambassadør Erik Andreas Colban (1912–87).