Cobden-klubben, klubb stiftet i London 1866 med formål å fremme frihandel, fred og mellomfolkelig samarbeid. Den har sitt navn etter den engelske forkjemper for disse ideene, Richard Cobden.