Clyde K. M. Kluckhohn, amerikansk antropolog; underviste ved Harvard University fra 1936. Han bidrog særlig til studiet av navahoindianernes etnografi og av kultur og personlighet, og til diskusjonen omkring kulturbegrepet. Av hans verker kan nevnes Navaho Witchcraft (1944) og Mirror for Man (1949).