Clive W. J. Granger, britisk samfunnsøkonom, professor emeritus ved University of California, San Diego, fikk Nobelprisen i økonomi 2003 for sin innsats i økonometrisk analyse av tidsserier. Granger delte prisen med Robert F. Engle.