Clinton-anleggene, forsøksanlegg for kjernefysiske reaktorer og for fremstilling og separasjon av fisjonable isotoper (235U og 239Pu). Oppført i Clinton ved Oak Ridge, Tennessee, USA, under den annen verdenskrig. Utgjør nå en del av Oak Ridge National Laboratory.