Claytonia, planteslekt i familien Montiaceae, ett- eller flerårige urter med rosettblad og ett par motsatte stengelblad. Røde eller hvite blomster. 35 arter på den nordlige halvkule, ingen opprinnelig viltvoksende i Norge, men et par arter er funnet forvillet, bl.a. sibirportulakk.