Clavibacter, slekt av bakterier med arter som kan angripe og gjøre stor skade på økonomisk viktige vekster som korn, gress, mais, potet og tomat. Viktigst i Norge er ringråte på potet, forårsaket av C. michiganensis ssp. sepedonicus.