Claus Berg, etter tradisjonen født i Lübeck, tysk-dansk billedskjærer, visstnok elev av Veit Stoss i Nürnberg. Han kom antagelig ca. 1505 til Odense, innkalt av dronning Christine, og utførte ca. 1520 sitt hovedverk, altertavlen i Gråbrødrekirken med motiver fra Kristi lidelseshistorie og portretter av kongefamilien (nå i St. Knuds kirke i Odense). Det er et ypperlig arbeid, ikke minst teknisk, utført i en nervøst livfull, voldsomt beveget stil som er betegnende for sengotikken. En rekke andre arbeider i danske kirker tillegges ham, likeledes i enkelte norske (alterskap fra Onsøy kirke).