Claus, prins av Nederland, eg. Claus von Amsberg; født i Tyskland, opprinnelig diplomat. Gift 1966 med den daværende nederlandske tronfølger Beatrix.