Clas de Frietzky, svensk industriherre og politiker, tilhørte luepartiet. Han var kjent som ivrig talsmann for trykke- og næringsfrihet, og Tryckfrihetsförordningen 1766 skyldtes den friere politikk som bl.a. Frietzky gikk inn for. Som en av adelsopposisjonens ledere ble han fengslet februar 1789 i forbindelse med Gustav 3s nye statskupp. Nektet senere å gå inn for kongens politikk.