Clark Wissler, amerikansk antropolog. Han var knyttet til The American Museum of Natural History, New York fra 1902, til Yale University fra 1924, og ble universitetets første professor i antropologi 1931. På grunnlag av arkeologisk materiale utviklet han begrepet kulturområde (Culture Area) og det såkalte alder-område-prinsippet (age-area principle). Kulturområde-begrepet er beslektet med kulturkrets, som var utviklet i Europa noe tidligere. Wissler er ellers kjent for sitt grundige feltarbeid, spesielt blant slettelandsindianere, og som formidler av det antropologiske perspektiv for et større publikum. Av verkene hans kan nevnes The American Indian (1917), Man and Culture (1923) og Indians of the United States: Four Centuries of their History and Culture (1940).