Clarendon Castle, slott i England, nær Salisbury, nå ruin. Berømt for sine to riksmøter i 1164 og 1166, viktige for engelsk forfatning og rettspleie. Møtet i 1164 søkte blant annet å regulere forholdet mellom stat og kirke.