Claire Harris, kanadisk lyriker, opprinnelig fra Trinidad. Harris flyttet til Canada i 1966 og debuterte i 1984 med diktsamlingen Fables from the Women's Quarters. Blant de senere arbeidene kan nevnes den prisbelønnede Drawing Down a Daughter (1992) og Dipped in Shadow (1996). I sin dikting er Harris opptatt av urettferdighet, både den som eksisterer i koloniale og i postkoloniale regioner, og behandler denne fra et humanistisk ståsted der universelle verdier er sentrale.