Claes Claeszon Anslo, nederlandsk storkjøpmann. Bosatt i Amsterdam, født i Oslo, utvandret til Nederlandene omkring 1580. Stamfar til den store nederlandske slekt Anslo (samtidig nederlandsk form for Oslo). Av denne slekt kan nevnes Cornelis Claeszon Anslo (1592–1646), geistlig i Amsterdam, og dikteren Reyer Anslo (1626–69).