Civil service, i England og USA betegnelse for det nasjonale sivile embetsverk.