Cité, by(samfunn), bykjerne; brukes gjerne om den eldre del av byen (f.eks. La Cité i Paris), i motsetning til de delene som er kommet til senere (forsteder).