Cistercienserklostrene utviklet på 1100-tallet en enhetlig arkitektur med tilsvarende utforming både av anleggene og de enkelte bygningene, som ble gitt en nøktern utforming. Kirkene ble opprinnelig bygd svært enkle uten tårn og absider og hadde verken malte dekorasjoner eller steinskulpturer. Det eldste bevarte kirkebygget er Fontenay i Burgund i Frankrike, oppført 1139–47. Fra Frankrike spredte cistercienserarkitekturen seg til England, derfra bl.a. til Norge; representert ved Klosteranlegg på Hovedøya ved Oslo og i Lyse ved Bergen.