Cino da Pistoia, italiensk dikter; studerte rettsvitenskap i Bologna, ble dommer i Pistoia, men førte siden et omflakkende liv. Han sluttet seg til ghibellinenes parti og fulgte den tyske keiser Henrik 7 på hans romertog. Han har kommentert Codex Justinianus, men ble mest berømt som forfatter av elskovsdikt, hvor han besynger den skjønne Selvaggia. Cino er en sen representant for dolce stil nuovo, og med sin overgang fra det metafysiske til det klart psykologiske åpner han veien for Petrarcas lyrikk.