Cinclus, tidsskrift for Norsk ornitologisk forening. Tidsskriftet gikk inn 1998 og ble videreført som Ornis Norvegica.