Cienfuegos, by på Cubas sørkyst, ca. 70 km sørvest for Santa Clara; 153 300 innb. (2000). En av landets viktigste havnebyer, med stor utførsel av sukker, tobakk, kveg og huder. Hjemmehavn for en stor reketrålerflåte. Tobakksindustri, sukkerraffinerier, gjødningfabrikk. Grunnlagt 1819 av franske kolonister. Byens historiske sentrum ble i 2005 ført opp på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.