Cichorium, planteslekt i kurvplantefamilien, 10 arter i middelhavslandene, de viktigste er endivie og sikori.