Churchill, britiske adelstitler i slekten Spencer. Lord Francis Almeric Spencer (1779–1845), sønn av den 4. duke of Marlborough, fikk tittelen baron Churchill i 1815, og hans sønnesønn Victor Spencer (1864–1934) fikk tittelen viscount Churchill i 1902. Den sistnevnte tittelen døde ut i 2017 med hans yngste sønn, den tredje viscount, mens barontittelen fra denne gikk i arv til en tremennings sønn.