Chromobacterium, slekt av gramnegative stavbakterier, karakterisert ved produksjon av vakre blå eller fiolette pigmenter. Jord- og vannbakterier.