Christopher Patten, britisk politiker (konservativ). Parlamentsmedlem 1979–92; miljøvernminister 1989–90, formann i det konservative parti 1990–92, da han mistet plassen i Underhuset. 1992–97 var han Storbritannias siste guvernør i Hong Kong. I denne perioden drev han igjennom flere demokratiske reformtiltak under sterk motstand fra Kina.1998–99 ledet han en kommisjon for reform av politiet i Nord-Irland (RUC). 1999–2004 medlem av Europakommisjonen med ansvar for utenrikssaker. Utg. East and West (1998).