Christopher Hanssen, norsk musikkskribent. Bidrog særlig til mannskorsangens utvikling i Norge ved en rekke skrifter, bl.a. Kristiania haandverkersangforening gjennem sytti år (1919), Fem og åtti års korliv i sanger og viser (1934). Var en av stifterne av Norges landssangerforbund 1921.