Christopher Alexander

Faktaboks

Christopher Alexander
født:
4. oktober 1936, Wien

Christopher Alexander er en engelsk arkitekt og matematiker, født i 1936. Han var professor ved Berkeley University, California. Han har hatt en rekke oppdrag i flere land, men har først og fremst hatt betydning gjennom sin publiseringsvirksomhet, hvor han forsøker å fundere et teoretisk utgangspunkt for arkitekturen.

Arkitekturteori

Alexander har forsøkt å definere arkitekturen «nedenfra» ved hjelp av funksjonelt betingede «mønstre», samtidig som han gjør iakttagelser av kvalitativ art. Han mener blant annet at ethvert problem har sitt eget struk­turmønster. God design avhenger av designerens evne til å utføre oppga­ven i samsvar med dette strukturmønsteret. I dette ligger at utgangspunktet ikke er et mønster, men en analyse som fører frem til et mønster. Alexander har innført diagrammer som uttrykker programmets generelle fysiske konse­kvenser og dermed blant annet representerer det funksjonelle mønster. Dia­grammet skal da fastholde formens ho­vedtrekk, i første rekke dens topologiske egenskaper.

Alexander, sammen med Serge Cher­mayeff, kritiserte moderne byplanlegging, og mente at den skapte ukla­re gren­ser mellom det private og det offent­lige, og hevdet at det innen en by bur­de være mulig å oppfatte et hierarki av seks felt med ulik grad av offentlighet.

Utvalgte arbeider

  • prosjekt for hus i Lima til UNESCO-konferansen i 1969, se «Byggekunst» 1984 s. 350.
  • artikkelen A City is not a Tree, «Architectural Design» 1962
  • Notes on the Synthesis of Form, Cambridge, Mass. 1964
  • The City as a Mechanism for Sustaining Human Contact, «Environment of Man» (ed. W. R. Ewald), Bloomington 1967.
  • Community and Privacy (1963), skrevet sammen med Serge Chermayeff.
  • A Pattern Language, New York 1977;
  • The Timeless Way of Building, New York 1979.

Litteratur

  • Chr. Nor­berg-Schulz: Semantikk, i: Intensjon og metode i arkitekturen, «Byggekunst» 1967 s. 36;
  • Erik Hult­berg: Christopher Alexander, «Byggekunst» 1969 s. 67.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg