Christophe Plantin, sørnederlandsk boktrykker, grunnla i 1555 et boktrykkeri i Antwerpen som han sammen med sin svigersønn Jean Moerentorf (Moretus) drev frem til et av tidens mest berømte offisiner. Plantins trykkeri ble i 1876 gjort om til museum (Musée Plantin-Moretus). En mye brukt antikvaskrift er oppkalt etter Plantin.