Christoph Heinrich Buys-Ballot, nederlandsk meteorolog og fysiker. Formulerte den bariske vindlov, som ofte kalles Buys-Ballots lov.