Christoffer Gedde Oftedahl, norsk geolog, statsgeolog ved Norges geologiske undersøkelse 1952–57, professor ved NTH fra 1957. Arbeidet særlig med Oslofeltets permiske magmatiske bergarter og feltspatenes mineralogi. Skrev oversiktsverket Norges geologi og flere populærvitenskapelige bøker.