Oslo, stiftet 1877, arrangerte Husebyrennet 1879 og 1881 og tok 1883 initiativ til dannelsen av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Klubben bygde 1884 verdens første skihytte på Frønsvollen i Nordmarka, som den fremdeles eier. Blant klubbens tidligere medlemmer kan nevnes Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Thomas Fearnley.