Christian Weise, tysk dikter, det tyske skoledramas siste og betydeligste representant. Som lyriker og satirisk romanforfatter vendte han seg imot den samtidige diktnings svulstighet og unatur. Blant hans romaner kan nevnes Die drei ärgsten Erznarren in der ganzen Welt (1672). Posthumt ble utgitt religiøse dikt o.a.