Christian Rauch, tysk billedhugger, elev av Johann Gottfried Schadow. Oppholdt seg i Roma 1804–11 og slo igjennom 1811 med Dronning Louise på dødsleiet (mausoleet i Charlottenburg). Av senere arbeider nevnes marmorfigurene Scharnhorst og Bülow (1815) utenfor Hauptwache i Berlin, den sittende statue av kong Maximilian 1 (1829, München) og den kjente rytterstatue av Fredrik 2 (1839–51, nå i Sanssouciparken, Potsdam), alle i større eller mindre grad preget av klassisismen.