Christian Ludwig Brehm, tysk ornitolog og teolog, far til A. E. Brehm, prest i Renthendorf (Sachsen-Weimar). Hans ornitologiske verker har vært av den største betydning for en systematisk artsinndeling.