Christian Ludvig David, dansk advokat og mesen. Hans betydelige samling (C. L. Davids Samling) som består av dansk og fremmed billedkunst, sølv, møbler, persisk og europeisk keramikk osv., er samlet i hans tidligere hus i Kronprinsessegade i København. Huset, som ble oppført av J. H. Rawert 1806–07 og restaurert av Kaare Klint 1950, ble 1948 åpnet for publikum som en offentlig institusjon under Det Danske Kunstindustrimuseum.