Christian Haneborg, født i Aurskog-Høland, norsk brukseier. Bosatt på Fosser i Høland, som han kjøpte i 1836 og hvor han utviklet en omfattende virksomhet. Han lot oppføre 22 sagbruk og 5 møllebruk på sine eiendommer i Høland, Blaker, Eidskog og Eidsberg. Dessuten deltok han i byggingen av Fredrikshald-kanalen og fikk satt i gang regelmessig skipstrafikk på Øyeren.