Christian Gotthilf Salzmann, tysk prest og pedagog, tilhørte filantropistene. I sin pedagogikk la han særlig vekt på elevenes individualitet og kroppslige utvikling gjennom idrett og gymnastikk. Han var lærer ved J. B. Basedows skole i Dessau, men etter en tid opprettet han sin egen internatskole i Schnepfenthal. Utgav flere håndbøker, bl.a. Ameisenbüchlein (1806).