Christian Ernst Günther, svensk diplomat og politiker, utenriksminister 1939–45. Utdannet jurist, sønn av Ernst Axel Günther. I utenrikstjenesten fra 1928, sendemann i Oslo 1937–39. Da verdenskrigen og vinterkrigen brøt ut, ble Günther utenriksminister og ledet den svenske utenrikspolitikken under hele den annen verdenskrig. Landet holdt seg utenfor fiendtlighetene, men måtte, særlig i krigens første år, gjøre innrømmelser til Hitlers Tyskland i strid med det alminnelige prinsippet om svensk nøytralitet. For dette ble han gjenstand for skarp kritikk, ikke minst fra norsk hold. Sommeren 1945 gikk han ut av regjeringen og var ambassadør i Roma 1945–50.