Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs, dansk lensgreve og politiker, Danmarks største godseier. Medlem av Landstinget 1858–80, først som tilhenger av den konservative helstatsgruppe, nærmet seg senere Bondevennernes Selskab. Som regjeringssjef og utenriksminister 1865–70 gjennomførte han grunnlovsrevisjonen av 1866 og flere viktige lover, bl.a. kommunalloven og hærreformloven.