Christian Elieser Hansen, født i Eidsberg, norsk bruksforvalter, først ved Sætre bruk i Hurum, senere ved Brekke bruk i Rakkestad og ved Solli bruk i Tune. Han gjorde seg kjent som en usedvanlig dyktig leder, og hans rasjonalisering av driften fikk stor betydning for trelastnæringen.