Christian Borchsenius, norsk jurist. Christian Borchsenius var ansatt i Lovavdelingen, Justisdepartementet fra 1956, fra 1974 var han lagdommer og 1985–97 lagmann ved Eidsivating (fra 1995 Borgarting) lagmannsrett.